WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Ważne daty:

 – 29.08.2022 – otwarcie rejestracji uczestników

– do 21.10.2022 – termin nadsyłania propozycji tematów wystąpień

– 04.11.2022 – termin zamknięcia rejestracji uczestników (Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.)

do 14.11.2022 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

16-17.11.2022 – termin Konferencji

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa wynosi  1700 zł (z VAT)

Cena obejmuje:

– udział w konferencji
– zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
– materiały konferencyjne
– pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
– udział w uroczystej kolacji

Koszt uczestnictwa wynosi: 1400 zł (z VAT)

Cena obejmuje:

– udział w konferencji
– materiały konferencyjne
– pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
– udział w uroczystej kolacji

 

WYSTAWA:

Istnieje możliwość uczestnictwa w wystawie towarzyszącej Konferencji – pokazie demonstratorów efektów i technologii fotonicznych prezentowanych przez chętne podmioty przemysłowe i naukowe. W przypadku chęci udziału prosimy o kontakt z organizatorami.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

* PCO S.A. oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych osób zaproszonych na V Konferencję Optoelektroniczną
odbywającą się w dniach 16-17 listopada 2022 roku w Hotelu Windsor w Jachrance.
Uczestnictwo w konferencji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poniższych zasadach.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako „RODO”) w celu organizacji w/w konferencji. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres, pełniona funkcja zawodowa, miejsce pracy, adres email.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie będą profilowane.
Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie.
PCO S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe do Hotelu Windsor wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania zakwaterowania,
aprowizacji osób uczestniczących w konferencji jak i organizacji konferencji i w tym zakresie Hotel Windsor staje się Administratorem danych osobowych uczestników konferencji.
Czas udostępnienia – okres trwania konferencji, po zakończeniu której Hotel Windsor w ciągu 7 dni usunie wszelkie istniejące kopie udostępnionych przez PCO S.A.
danych osobowych z wszelkich posiadanych nośników.