VIII. EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej,
Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.