PROGRAM

„Fotonika technologią bezpieczeństwa i komfortu”.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

– Potencjał polskiej fotoniki w systemach obronnych i bezpieczeństwa

– Fotonika w systemach komunikacji oraz wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości

– Systemy sensoryczne— analiza i przetwarzanie obrazów; analiza wielospektralna

– Fotonika w nawigacji

– Wykorzystanie fotoniki w systemach robotycznych i pojazdach autonomicznych