Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów:

 • cały tekst główny wraz z przypisami, literaturą i indeksami powinien znaleźć się w jednym pliku; sporządzenie przypisów, wykazu literatury, indeksów jest obowiązkiem autora

 • plik tekstowy w formacie *.docx

 • czcionka Times New Roman 12 pts (przypisy 10 pts), z interlinią 1,5 wiersza

 • ujednolicony zapis tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów

 • tytuły i podtytuły czcionką pogrubioną

 • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem funkcji programu Word)

 • ujednolicona i ciągła numeracja stron

 • marginesy 2,5 cm

 • wydruk jedno- lub dwustronny na papierze formatu A4

 • wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań w MS Word

 • tabele powinny być sporządzone w programie Word lub Excel i dostarczone w edytowalnej wersji, opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem

 • rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach Excel, Corel (otwarty) i dostarczone w edytowalnej wersji

 • ilustracje i zdjęcia powinny być dostarczone w postaci plików *.tif lub *.jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub – jeśli zaistnieje taka sytuacja w postaci umożliwiającej wykonanie skanu

 • ilustracje i zdjęcia muszą być opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem

 • pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez Autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu), wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy

 • nie jest zalecane umieszczanie automatycznych spisów treści, wykresów, rysunków, tabel itp.

– termin nadsyłania abstraktów do Monografii Naukowej

– termin nadsyłania gotowych referatów do Monografii Naukowej

Abstrakty i gotowe referaty prosimy nadsyłać na jeden z poniższych adresów mailowych:

konferencja@konferencja.optoelektroniczna.pl;

pco@pcosa.com.pl