Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

III. Konferencja Optoelektroniczna

8-9 Listopad 2017

 Hotel Windsor

Jachranka, Serock

 

 

INFORMACJE REJESTRACJA

III. EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

 

PATRONAT

Patronat Honorowy Sekretarza Stanu w MON
Patronat Honorowy Sekretarza Stanu w MON
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PATRONAT MEDIALNY

Polska Zbrojna
Polska Zbrojna

ORGANIZATORZY

LIST OD ORGANIZATORA

Ryszard Kardasz

Ryszard Kardasz

Prezes PCO S.A

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością III edycję Konferencji Optoelektronicznej pt.: „Optoelektronika ważnym elementem strategii zrownoważonego rozwoju Państwa" organizowanej przez PCO S.A. przy współudziale Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.

 

Szczególne podziękwowania składam na ręce Szanownych Prelegentów - przedstawicielom nauki, wojska, przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych za podzielenie się szeroką wiedzą. Byliśmy świadkami wielu inspirujących i niezwykle ciekawych wystąpień.

 

Dziękuję za ciekawe dyskusje i wymianę doświadczeń.

 

Wierzę, że III Konferencja Optoelektroniczna przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o zastosowaniach optoelektroniki w codziennym życiu oraz do owocnej współpracy pomiedzy nauką, wojskiem a przemysłem w dziedzinie optoelektroniki.

 

Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konferencji Optoelektronicznej.


W imieniu Organizatorów Konferencji:

 

Ryszard Kardasz

Prezes Zarządu

PCO S.A.

 

 

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

 • PCO S.A.

  PCO S.A.

  PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

  www.pcosa.com.pl

 • Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

  Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

  PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 • Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 • Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska - tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty.

  Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

KOMITET HONOROWY

1. płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn (Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)

2. płk dr inż. Karol Dymanowski (Departament Polityki Zbrojeniowej)

3. płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (Wojskowa Akademia Techniczna)

4. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)

5. Błażej Wojnicz (PGZ S.A.)

 

KOMITET NAUKOWY

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski (Inframet)

2. dr hab. inż. Łukasz Dziuda (WIML)

3. dr Jacek Galas (Instytut Optyki Stosowanej im. Profesora Maksymiliana Pluty)

4. mgr inż Krzysztof Gębarski (Smarttech sp. z o.o.)

5. prof dr hab. inż. Andrzej Jeleński (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych)

6. dr Zbigniew Karkuszewski (Instytut Fotonowy sp. z o.o.)

7. płk dr inż. Krzysztof Kopczyński (Wojskowa Akademia Techniczna)

8. płk dr Marek Kozłowski (Inspektorat Uzbrojenia)

9. Mariusz Krawczak (PCO S.A.)

10. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Politechnika Warszawska)

11. dr inż. Tomasz Mirosław (PCO S.A.)

12. Stanisław Natkański (PCO S.A.)

13. dr Adam Piotrowski (VIGO System S.A.)

14. dr hab. inż. Roman Polak (PCO S.A.)

15. prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska)

16. Jerzy Wiśnioch (PCO S.A.)

17. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński (Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne)

SPONSORZY

PROGRAM

 

 • Środa
  8.11.2017

  • 12:00 - 14:00
   Rejestracja uczestników
  • 12:30 - 14:00
   Lunch
  • 14:00 - 14:15
   Wystąpienia otwierające - rozpoczęcie konferencji
  • 14:15 - 15:15
   Sesja I:Oczekiwania MON wobec polskiego przemysłu optoelektronicznego
  • 15:15 - 15:45
   Przerwa kawowa
  • 15:45 - 16:45
   Sesja II: Możliwości polskiego przemysłu optoelektronicznego
  • 16:45 - 17:05
   Prezentacja oferty polskiego przemysłu oraz nauki w obszarze optoelektroniki
  • 17:05 - 18:20
   Panel dyskusyjny pt. "Wyzwania dla optoelektroniki wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski i świata."
  • 19:00
   Uroczysta kolacja
 • Czwartek
  9.11.2017

  • 7:00 - 8:30
   Śniadanie
  • 8:30 - 9:30
   Sesja I: Wyzwania kosmosu wobec polskiej optoelektroniki
  • 9:30 - 9:45
   Przerwa kawowa
  • 9:45 - 10:00
   Związek Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki - nowe otwarcie, nowa forma działalności, plany na przyszłość
  • 10:00 - 11:00
   Sesja II: Przenikanie optoelektroniki do wszystkich dziedzin życia cz.1
  • 11:00 - 11:15
   Przerwa kawowa
  • 11:15 - 12:00
   Sesja III: Przenikanie optoelektroniki do wszystkich dziedzin życia cz.2
  • 12:00 - 12:05
   Zakończenie Konferencji
  • 12:05 - 14:00
   Lunch
  • 12:30 - 15:00
   Wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych

REJESTRACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA

UWAGA!
Szanowni Państwo
Informujemy, że limit miejsc został wyczerpany

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT.

Waruniem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Ważne daty:

15.09.2017 - ostateczny termin nadsyłania tematów referatów oraz streszczenia

15.10.2017 - ostateczny termin przesyłania referatów

25.10.2017 - ostateczny termin dokonania płatności oraz rejestracji uczestników

8-9.11.2017 - termin konferencji

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA I WYSTAWY

 Koszt udziału w konferencji wynosi:

- 1300 zł. netto (+ 23% VAT) - udział w pierwszym i drugim dniu z zakwaterowaniem.

 

Cena obejmuje:

 •  udział w konferencji
 •  zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 •  materiały konferencyjne
 •  pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
 •  udział w uroczystej kolacji
 •  udział w imprezach towarzyszących

 

Opłaty za udział w wystawie:

 • wystawienie plakatu - 0 zł;
 • stoisko do ok 4m2, na którym zapewniamy: stół, krzesła, dostęp do prądu, ochronę ekspozycji, szklaną witrynkę/kubik,  dodatkowe detale w porozumieniu z wystawcą - 1000 zł netto (+23% VAT). W przypadku dodatkowej osoby do obsługi stoiska, uczestniczącej w wydarzeniach towarzyskich (z wyżywieniem i noclegiem) pobierna jest opłata w wysokości 1500 zł netto (+23% VAT);
 • stoisko do ok 6m2 - tylko dla złotego sponsora.

 

ZAPISY

Zarejestruj się

Za pomocą formularza obok!

 

*
Imię*
*
Nazwisko*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Firma *
*
Adres *
*
Kod pocztowy *
*
Miasto *
*
NIP *
Dodatkowe informacje
* pola wymagane

REFERATY

WYTYCZNE

Tematy referatów oraz streszczenia należy przesyłać do dnia 15.09.2017. Zespół recenzentów dokona na podstawie tematu oraz streszczenia kwalifikacji referatów oraz poinformuje o zakwalifikowanych referatach drogą mailową.

Streszczenia i referaty w języku polskim powinny być zredagowane za pomocą edytora tekstu MS WORD (z rozszerzeniem doc, docx). Materiały zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym oraz na nośniku elektronicznym.

 

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i referaty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

Referaty w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 15.10.2017.

 

 

Prześlij referat

Jesteś prelegentem? Prześlij swój referat na adres:

referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

 

 

PAKIETY SPONSORSKIE

Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej, przygotowana przez organizatorów konferencji, umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup całościowych pakietów promocyjnych.

PAKIET 1

Pakiet brązowy - 3000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na stronie Konferencji;

- umieszczenie roll-up'a sponsora na sali konferencyjnej;

- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka prasowa, wydawnictwo konferencyjne).

PAKIET 2

Pakiet srebrny - 5000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na sali konferencyjnej;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
  prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora.PAKIET 3

Pakiet złoty - 12000 zł/brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na wejściu;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
   prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora;

- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach dla uczestników konferencji;

- możliwość umieszczenia stoiska z wyrobami sponsora i miejsce na ich prezentację podczas
  Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż 6m2);

- bezpłatne zaproszenie na konferencję przedstawiciela sponsora.

 

MATERIAŁY SPONSORÓW

GALERIA

Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

III Konferencja Optoelektroniczna (2017)


II Konferencja Optoelektroniczna (2016)

I Konferencja Optoelektroniczna (2015)

DOJAZD

LOKALIZACJA

Windsor Hotel

05-140 Serock
Miejscowość : Jachranka
(DANE GPS: ...)

KONTAKT

 

Anna Jabłońska

tel: 22 381-77-29

email:

anna.jablonska@konferencja.optoelektroniczna.pl 

 

 

 

Paulina Denis-Dyoniziak

tel: 22 515-75-07

email: paulina.denisdyoniziak@konferencja.optoelektroniczna.pl