Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

III. Konferencja Optoelektroniczna

8-9 Listopad 2017

 Hotel Windsor

Jachranka, Serock

 

 

INFORMACJE REJESTRACJA

III. EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY

LIST OD ORGANIZATORA

Ryszard Kardasz

Ryszard Kardasz

Prezes PCO S.A

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością II edycję Konferencji Optoelektronicznej pt.: „Optoelektronika kluczem do lepszego życia obywateli" organizowanej przez PCO S.A., Polską Platformę Technologiczną Fotoniki, Wojskową Akademię Techniczną oraz Politechnikę Warszawską.

Szczególne podziękowania składam na ręce szanownych Prelegentów, wśród których byli przedstawiciele wojska, nauki, przemysłu oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Byliśmy świadkami wielu inspirujących i niezwykle ciekawych wystąpień. Dziękuję za prowadzone dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Wierzę, że II edycja Konferencji Optoelektronicznej przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o zastosowaniach optoelektroniki w codziennym życiu oraz do owocnej współpracy pomiędzy nauką, wojskiem a przemysłem w dziedzinie optoelektroniki.

 

W imieniu Organizatorów Konferencji:

 

Ryszard Kardasz

Prezes Zarządu

PCO S.A.

 

 

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

 • PCO S.A.

  PCO S.A.

  PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

  www.pcosa.com.pl

 • Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

  Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

  PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 • Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 • Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska - tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty.

  Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

KOMITET HONOROWY

w trakcie prac...

KOMITET NAUKOWY

w trakcie prac....

 

 

SPONSORZY

PROGRAM

 

 • Środa
  8.11.2017

  • 12:00
   Rejestracja uczestników
  • 14:00
   Wystąpienie otwierające - rozpoczęcie konferencji
 • Czwartek
  9.11.2017

  • 14:30 - 15:00
   Wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych

REJESTRACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT.

Waruniem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Ważne daty:

...- ostateczny termin nadsyłania tematów referatów oraz streszczenia

...- akceptacja tematów referatów przez Komitet Naukowy

...- ostateczny termin przesyłania referatów

...- ostateczny termin dokonania płatności oraz rejestracji uczestników

...- termin konferencji

 KOSZTY UCZESTNICTWA

 Koszt udziału w konferencji wynosi:

- ...- udział w pierwszym i drugim dniu z zakwaterowaniem.

 

Cena obejmuje:

 •  udział w konferencji
 •  zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 •  materiały konferencyjne
 •  pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
 •  udział w uroczystej kolacji
 •  udział w imprezach towarzyszących

 ZAPISY

Zarejestruj się

Za pomocą formularza obok!

 

*
Imię*
*
Nazwisko*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Firma *
*
Adres *
*
Kod pocztowy *
*
Miasto *
*
NIP *
Dodatkowe informacje
* pola wymagane

REFERATY

WYTYCZNE

Tematy referatów oraz streszczenia należy przesyłać do dnia ...... Zespół recenzentów dokona na podstawie tematu oraz streszczenia kwalifikacji referatów oraz poinformuje o zakwalifikowanych referatach drogą mailową.

Streszczenia i referaty w języku polskim powinny być zredagowane za pomocą edytora tekstu MS WORD (z rozszerzeniem doc, docx). Materiały zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym oraz na nośniku elektronicznym.

 

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i referaty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

Referaty w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia ....

 

 

Prześlij referat

Jesteś prelegentem? Prześlij swój referat na adres:

referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

 

 
Pliki do pobrania: 

PAKIETY SPONSORSKIE

Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej, przygotowana przez organizatorów konferencji, umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup całościowych pakietów promocyjnych.

PAKIET 1

Pakiet srebrny -

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na sali konferencyjnej;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
  prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora.PAKIET 2

Pakiet złoty -

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na wejściu;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
   prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora;

- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach dla uczestników konferencji;

- możliwość umieszczenia stoiska z wyrobami sponsora i miejsce na ich prezentację podczas
  Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż 4m2);

- bezpłatne zaproszenie na konferencję przedstawiciela sponsora.

 

MATERIAŁY SPONSORÓW

GALERIA

Zobacz galerię zdjęć z konferencji:
II Konferencja Optoelektroniczna (2016)


I Konferencja Optoelektroniczna (2015)

DOJAZD

LOKALIZACJA

Windsor Hotel

05-140 Serock
Miejscowość : Jachranka
(DANE GPS: ...)

KONTAKT

 

Anna Jabłońska

tel: 22 381-77-29

email:

 

 

 

Paulina Denis-Dyoniziak

tel: 22 515-75-07

email: paulina.denisdyoniziak@konferencja.optoelektroniczna.pl