Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

II. Konferencja Optoelektroniczna

12-13 Październik 2016

Hotel OSSA Congress & SPA

Rawa Mazowiecka

 

INFORMACJE REJESTRACJA

II. EDYCJA KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

 

PATRONAT HONOROWY

Sekretarz Stanu w MON
Sekretarz Stanu w MON

PATRONAT MEDIALNY

Agencja Lotnicza Altair
Agencja Lotnicza Altair
Raport
Raport

ORGANIZATORZY

LIST OD ORGANIZATORA

Ryszard Kardasz

Ryszard Kardasz

Prezes PCO S.A

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa zaprosić do udziału w II konferencji Optoelektronicznej organizowanej w dniach 12-13 października 2016 roku w Hotelu OSSA Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej pod hasłem: „Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli.”

Do organizacji II Konferencji skłonił nas sukces ubiegłorocznej edycji, który przejawił się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją (ok. 130 osób) skupiającą m.in. Przedstawicieli Kierownictwa MON, kadrę naukową w tym władze najważniejszych technicznych uczelni wyższych w Polsce, a także przedstawicieli licznych instytutów naukowo-badawczych oraz przemysłu.

W tym roku konferencję wypełnią wystąpienia plenarne oraz panel dyskusyjny pt. Optoelektronika wobec zagrożeń bezpieczeństwa obywateli". Konferencja daje możliwość przedstawienia swoich koncepcji, wyników badań i projektów z obszaru optoelektroniki, mogących znaleźć zastosowanie w takich gałęziach gospodarki jak bezpieczeństwo, leśnictwo, rolnictwo, transport czy przemysł. Liczymy, że taka formuła pozwoli na skontaktowanie się osób zainteresowanych poszczególnymi zagadnieniami tej szerokiej dziedziny techniki.

Mamy nadzieję, że tegoroczna Konferencja, tak jak i w ubiegłym roku będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w tej niezwykle ważnej i obecnej we wszystkich dziedzinach życia, dziedzinie nauki i techniki jaką jest optoelektronika.

 

W imieniu Organizatorów Konferencji:

 

Ryszard Kardasz

Prezes Zarządu

PCO S.A.

 

 

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ

 • PCO S.A.

  PCO S.A.

  PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

  www.pcosa.com.pl

 • Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

  Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

  Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

  PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. Członkami PPTF mogą być jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, gospodarczą lub będące organizacjami rządowymi, samorządowymi lub pozarządowymi związanymi z fotoniką lub deklarującymi działalność na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

 • Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna

  Wojskowa Akademia Techniczna powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy: Omnia pro Patria Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

 • Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska - tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był działający w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty.

  Na Politechnice Warszawskiej zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

KOMITET HONOROWY

 1. płk Piotr Gąstał

 2. dr inż. Ryszard Kardasz (Prezes Zarządu PCO S.A.)

 3. Bartosz Kownacki (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej)
 4. gen. dyw. Zygmunt Mierczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)

 5. Arkadiusz Siwko (Prezes Zarządu PGZ S.A.)
 6. Waldemar Skowron (Prezes Zarządu Mesko S.A.)

 7. Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego)
 8. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Rektor Politechniki Warszawskiej)

 

KOMITET NAUKOWY

 1. płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn (I3TO)
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski (Inframet)
 3. dr hab. inż. Łukasz Dziuda (WIML)
 4. dr Jacek Galas - Profesor INOS (Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej)
 5. dr hab. Agnieszka Iwan - Profesor IEL (Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu)
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński (ITME)
 7. płk dr inż. Krzysztof Kopczyński  (Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT)

 8. Mariusz Krawczak (PCO S.A.) 

 9. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Politechnika Warszawska)

 10. dr inż. Tomasz Mirosław (PCO S.A.) - Przewodniczący

 11. Stanisław Natkański (Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny PCO S.A.

 12. Adam Piotrowski (Prezes Zarządu Vigo System S.A.)

 13. gen dr inż. Roman Polak (PCO S.A.)
 14. prof. Ryszard Romaniuk (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
 15. Karol Szyszkiewicz  (PCO S.A) – Sekretarz

 16. Jerzy Wiśnioch (PCO S.A.)

 17. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński (Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne)
 18. płk dr inż. Maciej Zając (Inspektorat Uzbrojenia)

 

 

 

SPONSORZY

VIGO System S.A.
VIGO System S.A.

PROGRAM

 

 • Środa
  12.10.2016

  • 12:00 - 14:00
   Rejestracja uczestników
  • 12:30 - 14:00
   Lunch
  • 14:00 - 14:15
   Wystąpienie otwierające - rozpoczęcie konferencji
  • 14:15 - 16:15
   Rola i zadania przemysłu optoelektronicznego na potrzeby strategii MON
  • 16:15 - 16:30
   Przerwa kawowa
  • 16:30 - 17:15
   Nauka, wojsko, przemysł - synergia potrzeb i możliwości w optoelektronice cz.1
  • 17:15 - 17:30
   Przerwa kawowa
  • 17:30 - 18:15
   Nauka, wojsko, przemysł - synergia potrzeb i możliwości w optoelektronice cz.2
  • 18:15 - 18:30
   Przerwa kawowa
  • 18:30 - 19:30
   Optoelektronika wobec zagrożeń bezpieczeństwa obywateli
  • 19:45
   Uroczysta kolacja
 • Czwartek
  13.10.2016

  • 7:00 - 9:00
   Śniadanie
  • 8:30 - 9:45
   Projekty badawczo-rozwojowe oraz możliwości ich finansowania
  • 9:45 - 10:10
   Przerwa kawowa
  • 10:10 - 11:25
   Optoelektronika kluczem dla lepszego życia cz. 1
  • 11:25 - 11:40
   Przerwa kawowa
  • 11:40 - 12:55
   Optoelektronika kluczem dla lepszego życia obywateli cz. 2
  • 12:55 - 13:10
   Zakończenie konferencji
  • 13:15 - 14:30
   Lunch
  • 14:00 - 15:00
   Wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych

REJESTRACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT.

Waruniem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Ważne daty:

15.08.2016 r. - ostateczny termin nadsyłania tematów referatów oraz streszczenia

29.08.2016 r. - akceptacja tematów referatów przez Komitet Naukowy

12.09.2016 r. - ostateczny termin przesyłania referatów

23.09.2016 r. - ostateczny termin dokonania płatności oraz rejestracji uczestników

12-13.10.2016 r. - termin konferencji

 KOSZTY UCZESTNICTWA

 Koszt udziału w konferencji wynosi:

- 1200 zł (+VAT) - udział w pierwszym dniu, bez noclegu;

- 1000 zł (+VAT) - udział w drugim dniu, bez noclegu;

- 1500 zł (+VAT) - udział w pierwszym i drugim dniu z zakwaterowaniem.

 

Cena obejmuje:

 •  udział w konferencji
 •  zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 •  materiały konferencyjne
 •  pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
 •  udział w uroczystej kolacji
 •  udział w imprezach towarzyszących

 ZAPISY

Zarejestruj się

Za pomocą formularza obok!

 

*
Imię*
*
Nazwisko*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Firma *
*
Adres *
*
Kod pocztowy *
*
Miasto *
*
NIP *
Dodatkowe informacje
* pola wymagane

REFERATY

WYTYCZNE

Tematy referatów oraz streszczenia należy przesyłać do dnia 15.08.2016 r. Zespół recenzentów dokona na podstawie tematu oraz streszczenia kwalifikacji referatów w dniu 29.08.2016 r. Informacja o kwalifikacji referatów zostanie zamieszczona na stronie Konferencji.

Streszczenia i referaty w języku polskim powinny być zredagowane za pomocą edytora tekstu MS WORD (z rozszerzeniem doc, docx). Materiały zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym oraz na nośniku elektronicznym.

 

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i referaty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

Referaty w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 12.09.2016 r.

 

 

Prześlij referat

Jesteś prelegentem? Prześlij swój referat na adres:

referaty@konferencja.optoelektroniczna.pl

 

 
Pliki do pobrania: 

PAKIETY SPONSORSKIE

Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej, przygotowana przez organizatorów konferencji, umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup całościowych pakietów promocyjnych.

PAKIET 1

Pakiet srebrny -  5 000 zł brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na sali konferencyjnej;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
  prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora.PAKIET 2

Pakiet złoty - 10 000 zł brutto

 

W ramach pakietu zapewniamy:

- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na  
   stronie internetowej Konferencji;

- umieszczenie roll-up’a sponsora na wejściu;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka
   prasowa, wydawnictwo konferencyjne);

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora;

- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach dla uczestników konferencji;

- możliwość umieszczenia stoiska z wyrobami sponsora i miejsce na ich prezentację podczas
  Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż 4m2);

- bezpłatne zaproszenie na konferencję przedstawiciela sponsora.

 

MATERIAŁY SPONSORÓW

GALERIA

Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

DOJAZD

LOKALIZACJA

Hotel OSSA **** Congress & SPA

96-200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość : Ossa
(DANE GPS: 51.804024,20.382302)

(+51° 48' 14.49", +20° 22' 56.29")

KONTAKT

 

Aleksandra Celer

tel: 22 515-75-07

email: aleksandra.celer@konferencja.optoelektroniczna.pl

 

Paulina Denis-Dyoniziak

tel: 22 381-77-29

email: paulina.denisdyoniziak@konferencja.optoelektroniczna.pl